Promowany | JMK Projekt 
Projekt termomodernizacji budynku Borowa 2-2a

Termomodernizacja budynku Borowa 2-2a – etap I docieplenie ściany szczytowej zachodniej

ul. Brzechwy 13 parking dla samochodów osobowych

Parking dla samochodów osobowych wg. mojego projekt

Projekt przebudowy wejścia wraz z podjazdem

Przedmiotem opracowania było wykonanie projektu przebudowy wejścia do budynku “E” Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach wraz z wykonaniem nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Analiza przepustu w ciągu ul. Kokota w Rudzie Śląskiej

Przedmiotem opracowania było wykonanie obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych przepustu wraz z analizą prawidłowości światła przepustu w ciągu ulicy Kokota przy ulicy Gęsiej w Rudzie Śląskiej

Obliczenia statyczne konstrukcji stalowej

Wykonanie obliczeń statycznych dla konstrukcji stalowej urządzenia zabawowo – rekreacyjnego zlokalizowanego w C.H. GEMINI PARK w Tarnowie

Projekt adaptacji poddasza na lokal mieszkalny

Projekt budowlano – wykonawczy adaptacji poddasza na lokal mieszkalny wraz z wykonaniem antresoli nad istniejącą klatką schodową.

Projekt adaptacji cukierni na Salon Fryzjerski “AGATA”

Projekt adaptacji istniejących pomieszczeń po starej cukierni na zakład fryzjerski.

Projekt remontu budynku usługowo-mieszkalnego

ul. Kokota 165 – Ruda Śląska
Celem opracowania był projekt naprawy uszkodzeń budynku usługowo – mieszkalnego spowodowanych skutkami eksploatacji górniczej. W zakres opracowania wchodziło:
- przemurowanie ścian, nadproży oraz stropów odcinkowych “Kleina”,
- naprawa elewacji,
- poziomowanie podłóg wraz z wymianą rusztu drewnianego,
- rozebranie oraz odtworzenie pieców kaflowych,
- uzupełnienie tynków,
- naprawa posadzek,
- roboty wykończeniowe – malarskie, porądkowe i towarzyszące
wraz z [...]

Projekt remontu klatki schodowej

Celem opracowania był projekt remontu klatki schodowej w budynku leżącym w obszarze ścisłej ochrony konserwatorskiej.
W zakres opracowania wchodziło:
- wzmocnienie sklepień,
- wymiana elementów schodów drewnianych i balustrad,
- skucie i wykonanie nowych tynków z malowaniem,
- wymiana posadzek,
- wymiana stolarki okiennej,
- dobór kolorystyki.

Projekt adaptacji pomieszczeń szpitala na oddział RCKiK

Celem opracowania był projekt adaptacji pomieszczeń budynku Szpitala Miejskiego nr 1 w Sosnowcu na oddział Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
Zakres projektu obejmował:
a) część konstrukcyjną,
b) część instalacyjną:
- wentylacja,
-  klimatyzacja,
-  WOD-KAN,
-  C.O.
- elektryka i instalacja słaboprądowa,