Mininews | JMK Projekt 
Referencje Główny Instytut Górnictwa

Referencje wystawione przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach za wykonanie oceny stanu technicznego stropu w poz. -0,115m dla pom. 113 i 110 w budynku Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach na bazie której wykonałem projekt konstrukcji wsporczej pod dyfraktometr DISCOVER

Referencje Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “NASZ DOM”

Referencje wystawione przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową “NASZ DOM”
Referencje dotyczą trzech tematów wykonanych na zlecenie Spółdzielni w 2011 roku

Analiza hydrauliczno hydrologiczna przepustu w ciągu ul. Kokota w Rudzie Śląskiej

Referencje wystawione przez Urząd Miasta Ruda Śląska.
Zlecenie dotyczyło wykonania obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych przepustu wraz z analizą prawidłowości światła przepustu w ciągu ul. Kokota  przy ul. Gęsiej w Rudzie Śląskiej. Miało ono na celu określenie, czy istniejący przepust, który jest w ok. 90% podtopiony, spełnia wymogi obowiązujących przepisów. Obliczenia zostały wykonane rónież dla planowanych osiadań [...]

Zakład Fryzjerski “AGATA”

Referencje wystawione przez Zakład Fryzjerski “AGATA” mieszczący się w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej. Projekt obejmował adaptację istniejących pomieszczeniach starej cukierni na nowopowstały zakład fryzjerski w tym  przystosowanie istniejących pomieszczeń do obowiązująch przepisów budowlanych jak i saniotarno-epidemiologicznych.

MPGM Ruda Śląska

Referencje wystawione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Rudzie Śląskiej.
Zlecenie dotyczyło opracowania kompletnej dokumentacji technicznej remontu klatki schodowej w budynku WMN przy ul. Czarnoleśnej 11.

MGSM Perspektywa

Referencje wystawione przez Międzyzakladową Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową PERSPEKTYWA w Rudzie Śląskiej.
Zlecenie dotyczyło wykonania projektu budowy parkingu dla samochodów osobowych wraz z oświetleniem przy ul. Wojska Polskiego 35 w Świętochłowicach.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Referencje wystawione przez Dyrekcję Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.
Zlecenie dotyczyło wykonania projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń szpitala na Oddział Terenowy RCKiK w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 3.