Projekt remontu budynku usługowo-mieszkalnego | JMK Projekt 
Projekt remontu ze szkód górniczych budynku Kokota 165

ul. Kokota 165 – Ruda Śląska

Celem opracowania był projekt naprawy uszkodzeń budynku usługowo – mieszkalnego spowodowanych skutkami eksploatacji górniczej. W zakres opracowania wchodziło:
- przemurowanie ścian, nadproży oraz stropów odcinkowych “Kleina”,
- naprawa elewacji,
- poziomowanie podłóg wraz z wymianą rusztu drewnianego,
- rozebranie oraz odtworzenie pieców kaflowych,
- uzupełnienie tynków,
- naprawa posadzek,
- roboty wykończeniowe – malarskie, porądkowe i towarzyszące
wraz z technologią wykonania ww. prac.


icon Główny Instytut Górnictwa

Referencje Główny Instytut Górnictwa

Referencje wystawione przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach za wykonanie oceny stanu technicznego stropu w poz. -0,115m dla pom. 113 i 110 w budynku Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach na bazie której wykonałem projekt konstrukcji wsporczej pod dyfraktometr DISCOVER

icon Górnicza Spółdzielnia MIeszkaniowa "NASZ DOM"

Referencje Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “NASZ DOM”

Referencje wystawione przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową “NASZ DOM”
Referencje dotyczą trzech tematów wykonanych na zlecenie Spółdzielni w 2011 roku

icon Urząd Miasta Ruda Śląska

Analiza hydrauliczno hydrologiczna przepustu w ciągu ul. Kokota w Rudzie Śląskiej

Referencje wystawione przez Urząd Miasta Ruda Śląska.
Zlecenie dotyczyło wykonania obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych przepustu wraz z analizą prawidłowości światła przepustu w ciągu ul. Kokota  przy ul. Gęsiej w Rudzie Śląskiej. Miało ono na celu określenie, czy istniejący przepust, który jest w ok. 90% podtopiony, spełnia wymogi obowiązujących przepisów. Obliczenia zostały wykonane rónież dla planowanych osiadań [...]