Portfolio | JMK Projekt - Part 2 
Inwentaryzacja budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Celem opracowania było wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejącego budynku zakładu opiekuńczo leczniczego.
.

Projekt budowlany wymiany nawierzchni asfaltowej

Celem opracowania był projekt wymiany nawierzchni asfaltowej ul. NIedurnego na odcinku od zatoki autobusowej przy budynku  nr 25-29 do zatoki autobusowej przy budynku nr 38. Zakres opracowania obejmował:
- wymianę nawierzchni asfaltowej na SMA,
- wymianę krawężników,
- oddzielenie torowiska od jezdni,
- wykonanie nowych miejsc parkingowych,
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika,
- regulację istniejących urządzeń podziemnych,