Inwentaryzacje | JMK Projekt 
Inwentaryzacja budynku Zakładu Opiekuńczo Leczniczego

Celem opracowania było wykonanie inwentaryzacji budowlanej istniejącego budynku zakładu opiekuńczo leczniczego.
.