News | JMK Projekt 
Projekt termomodernizacji budynku Borowa 2-2a

Termomodernizacja budynku Borowa 2-2a – etap I docieplenie ściany szczytowej zachodniej

ul. Brzechwy 13 parking dla samochodów osobowych

Parking dla samochodów osobowych wg. mojego projekt

Referencje Główny Instytut Górnictwa

Referencje wystawione przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach za wykonanie oceny stanu technicznego stropu w poz. -0,115m dla pom. 113 i 110 w budynku Centrum Czystych Technologii Węglowych w Katowicach na bazie której wykonałem projekt konstrukcji wsporczej pod dyfraktometr DISCOVER

Referencje Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “NASZ DOM”

Referencje wystawione przez Górniczą Spółdzielnię Mieszkaniową “NASZ DOM”
Referencje dotyczą trzech tematów wykonanych na zlecenie Spółdzielni w 2011 roku

Analiza hydrauliczno hydrologiczna przepustu w ciągu ul. Kokota w Rudzie Śląskiej

Referencje wystawione przez Urząd Miasta Ruda Śląska.
Zlecenie dotyczyło wykonania obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych przepustu wraz z analizą prawidłowości światła przepustu w ciągu ul. Kokota  przy ul. Gęsiej w Rudzie Śląskiej. Miało ono na celu określenie, czy istniejący przepust, który jest w ok. 90% podtopiony, spełnia wymogi obowiązujących przepisów. Obliczenia zostały wykonane rónież dla planowanych osiadań [...]

Zakład Fryzjerski “AGATA”

Referencje wystawione przez Zakład Fryzjerski “AGATA” mieszczący się w Świętochłowicach przy ul. Łagiewnickiej. Projekt obejmował adaptację istniejących pomieszczeniach starej cukierni na nowopowstały zakład fryzjerski w tym  przystosowanie istniejących pomieszczeń do obowiązująch przepisów budowlanych jak i saniotarno-epidemiologicznych.

Projekt przebudowy wejścia wraz z podjazdem

Przedmiotem opracowania było wykonanie projektu przebudowy wejścia do budynku “E” Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach wraz z wykonaniem nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Analiza przepustu w ciągu ul. Kokota w Rudzie Śląskiej

Przedmiotem opracowania było wykonanie obliczeń hydraulicznych i hydrologicznych przepustu wraz z analizą prawidłowości światła przepustu w ciągu ulicy Kokota przy ulicy Gęsiej w Rudzie Śląskiej

Obliczenia statyczne konstrukcji stalowej

Wykonanie obliczeń statycznych dla konstrukcji stalowej urządzenia zabawowo – rekreacyjnego zlokalizowanego w C.H. GEMINI PARK w Tarnowie

Projekt adaptacji poddasza na lokal mieszkalny

Projekt budowlano – wykonawczy adaptacji poddasza na lokal mieszkalny wraz z wykonaniem antresoli nad istniejącą klatką schodową.